Biuletyn Informacji Publicznej

Miejskiego Przedszkola nr 30 im. Bajkowej Krainy w Rudzie Śląskiej

 

Przeszukaj BIP

Deklaracja dostępności Biuletynu Informacji Publicznej

Miejskiego Przedszkola nr 30 m. Bajkowej Krainy w Rudzie Śląskiej

Miejskie Przedszkole nr 30 im. Bajkowej Krainy zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.mp30.bipinfo.pl Miejskiego Przedszkola nr 30 im. Bajkowej Krainy w Rudzie Śląskiej.

Data publikacji strony internetowej: 2014-12-14. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-09-10.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • część zamieszczonych dokumentów ma postać skanów,

 • nie wszystkie pliki do pobrania ( format pdf lub doc. ) są przygotowane jako dostępne, tzn. nie mają struktury pozwalającej osobom niewidomym na ich przeglądanie lub też są skanami dokumentów. Tym samym nie ma możliwości ich odczytania za pomocą wspomagających programów komputerowych,

 • brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów,

Wyłączenia:

 • część treści pochodzi ze strony, która została zaprojektowana przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,

Zapewnienie dostępności niosłoby za sobą nadmierne obciążenia dla podmiotu publicznego.

Deklarację sporządzono dnia: 2020-09-20 na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Sabina Zalewska, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 32 242 13 53. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej https://www.rpo.gov.pl/ .

Dostępność architektoniczna

Do budynku przedszkola prowadzi główne wejście, prowadzi do niego 15 schodów. Przy wejściu bocznym znajduje się winda dla osób niepełnosprawnych. Osobami oddelegowanymi do udzielania informacji jest dyrektor oraz wicedyrektor przedszkola. Budynek jest jednopiętrowy, nie posiada wind, pochylni, podjazdów, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych. Posiada korytarz oraz schody prowadzące na I piętro oraz do piwnicy. W korytarzach budynku znajdują się standardowe przejścia, z których może korzystać osoba niepełnosprawna.

Do przedszkola może wejść osoba z psem asystującym.

W przedszkolu nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub on-line.

Aplikacje mobilne

Jednostka nie posiada aplikacji mobilnej.

Załączniki:
Pobierz plik (Poprawiona Deklaracja dostępności BIP.docx)Poprawiona Deklaracja dostępności BIP.docx[ ]15 kB2021-03-07 10:42

 

Polityka prywatności

 

 1. Informacje ogólne.
  1. Administratorem danych osobowych zbieranych w ramach funkcjonowania serwisu BIP jest Miejskie Przedszkole nr 30 im. Bajkowej Krainy w Rudzie Śląskiej.  
  2. Kontakt z właścicielem Serwisu, możliwy jest za pośrednictwem poczty elektronicznej. Kontaktowy adres e-mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  3. Dane przetwarzane są w następujących celach:
   1. Umożliwienie korzystania z serwisu.
   2. Poprawy działania serwisu.
  4. Serwis nie zbiera danych w sposób innych niż logi serwera oraz pliki cookies.
  5. Dane zbierane w ramach funkcjonowania  serwisu nie są powiązane z danymi osobowymi użytkowników serwisu i nie umożliwiają ich identyfikację.
 2. Informacja o plikach cookies.
  1. Serwis korzysta z plików cookies.
  2. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym użytkownika serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest administrator danych osobowych.
  3. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
   1. utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
   2. rozpoznania urządzenia Użytkownika Serwisu w celu odpowiedniego wyświetlenia strony internetowej, dostosowanej do jego indywidualnych potrzeb.
  4. W ramach serwisu stosowane są pliki tzw „sesyjne” (session cookies) oraz tzw. „stałe” (persistent cookies).. Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej).„Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
  5. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych serwisu.
  6. W ramach serwisu mogą pojawić się łącza do zewnętrznych witryn internetowych. Administrator danych osobowych nie bierze odpowiedzialności dotyczących plików cookies serwisów trzecich.
  7. Dodatkowe informacje na temat plików cookies można znaleźć m.in. pod adresem wszystkoociasteczkach.pl.
 3. Pliki multimedialne i streaming
 1. Serwis może zawierać pliki multimedialne, których prawa własnościowe należą do ich twórców.
 2. Zawartość plików multimedialnych nie może być kopiowana i publikowana w serwisach społecznościowych (np. YouTube, Facebook) bez wyraźnej zgody autora materiałów.
 3. Zabrania się jakiejkolwiek rejestracji i utrwalania w postaci kopii publikowanych materiałów jak również strumieni audio i wideo wykorzystywanych podczas nauczania zdalnego.
 4. Administrator nie rejestruje wizerunku (obrazu i głosu) osób uczestniczących w spotkaniach online, rejestracji podlega natomiast adres IP komputera oraz czas połączenia z serwerem.
 • Logi serwera.
  1. Informacje o niektórych zachowaniach użytkowników podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania serwisem oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług.
  2. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać:
   1. czas nadejścia zapytania,
   2. czas wysłania odpowiedzi,
   3. nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,
   4. informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,
   5. adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik,
   6. informacje o przeglądarce użytkownika,
   7. informacje o adresie IP,
   8. informacje o poruszaniu się użytkownika na stronie.
  3. Dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony.
  4. Dane powyższe są wykorzystywane jedynie dla celów administrowania serwerem.
 • Udostępnienie danych.
  1. Dane nie podlegają udostępnieniu podmiotom zewnętrznym.
  2. Dane mogą zostać przekazane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora m.in. dostawcy usługi IT. Takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem danych osobowych i działają wyłącznie na polecenie administratora.
  3. Administrator danych osobowych może mieć obowiązek udzielania informacji zebranych przez serwis upoważnionym organom na podstawie zgodnych z prawem żądań w zakresie wynikającym z żądania.
 • Zarządzanie plikami cookies – jak w praktyce wyrażać i cofać zgodę?
  1. Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www.
  2. W celu zarządzania ustawieniami cookies wybierz z listy poniżej przeglądarkę internetową / system i postępuj zgodnie z instrukcjami:
   1. Internet Explorer
   2. Chrome
   3. Safari
   4. Firefox
   5. Opera
   6. Android
   7. Safari (iOS)
   8. Windows Phone
   9. Blackberry
   10. Microsoft Edge
 • Dalsze informację
  1. Stosownie do potrzeb administrator danych osobowych  może modyfikować treść polityki prywatności. Po dokonaniu modyfikacji administrator danych osobowych niezwłocznie zamieszcza politykę na stronie.
  2. Aby uzyskać więcej informacji na temat zagadnień poruszanych w polityce prywatności użytkownik może skontaktować się z administratorem danych osobowych.
 •  

   

  Miejskie Przedszkole nr 30 im. Bajkowej Krainy jest placówką wielooddziałową, w której znajduje się 14 oddziałów przedszkolnych. 8 oddziałów mieści się w budynku głównym przy ulicy Edmunda Kokota 174, 1 oddział jest usytuowany w budynku Szkoły Podstawowej nr 17 im. prof. Jana Karskiego przy ulicy Szkolnej 22. 5 oddziałów usytuowanych jest w budynku Szkoły Podstawowej nr 11 Specjalnej im. Jana Pawła II przy ulicy Bielszowickiej 108. Do przedszkola może w sumie uczęszczać 313 dzieci.

   

  Przedszkole czynne jest w godzinach 5.30 - 17.00 – ul. E. Kokota i Bielszowicka oraz 6.30 – 16.30 – ul. Szkolna.
  Przyjmowanie stron przez dyrekcję przedszkola 8.00 – 15.00 po wcześniejszym umówieniu się.


  Organ Prowadzący - Miasto Ruda Śląska


  Organ Nadzorujący – Kuratorium Oświaty w Katowicach delegatura Gliwice

  PRACOWNICY PRZEDSZKOLA

   


  NAUCZYCIELE :
      1. Brom Katarzyna
      2. Bugiel Katarzyna
      3. Czoik Jolanta
      4. Gogolin Bogusława
      5. Hewlik Katarzyna
      6. Holeczek Renata
      7. Klemczak Aneta
      8. Kopkowicz Magdalena
      9. Krawczyk Martyna
      10. Krempuła Beata
      11. Kusber Małgorzata
      12. Lein Beata
      13. Machwic Julita
      14. Makselon Ilona
      15. Małota Beata
      16. Piątek Dorota
      17. Picheta – Jordan Edyta
      18. Pilarz Martyna
      19. Puławska Justyna
      20. Sodzawiczny -Walczak Sandra
      21. Stanoszek Kinga
      22. Zejman Agnieszka


  SPECJALIŚCI :
      1. Chmielarska Iwona - tyflopedagog
      2. Morawiec Lucyna - psycholog
      3. Pawlak Beata - pedagog
      4. Lein Beata – logopeda


  PERSONEL ADMINISTRACYJNY :
      1. Anna Farouni – główny księgowy
      2. Marzena Niejadlik – pomoc biurowa


  PERSONEL OBSŁUGOWY :
      1. Justyna Opiołka – intendent
      2. Dorota Pruszkowska – kucharka
      3. Mariola Wójcik – pomoc kuchenna
      4. Renata Haas – pomoc kuchenna
      5. Dorota Borlik – pomoc kuchenna
      6. Magdalena Glados – pomoc nauczyciela
      7. Paulina Belica – pomoc nauczyciela
      8. Karina Szczendzina – woźna oddziałowa
      9. Aleksandra Mostowska - woźna oddziałowa
      10. Beata Kopeć - woźna oddziałowa
      11. Katarzyna Gilner - woźna oddziałowa
      12. Dorota Zakrzewska - woźna oddziałowa
      13. Monika Banach - woźna oddziałowa
      14. Klaudia Prus - pomoc nauczyciela, woźna oddziałowa
      15. Justyna Kołodziejska - woźna oddziałowa
      16. Angelika Muras - pomoc nauczyciela, woźna oddziałowa
      17. Bernadeta Nawrat- Malurdy - pomoc nauczyciela, woźna oddziałowa
      18. Sonia Waniek - pomoc nauczyciela, woźna oddziałowa
      19. Monika Noglik - woźna oddziałowa
      20. Eugeniusz Żydek – pracownik gospodarczy
      21. Grzegorz Wieczorek – dozorca
      22. Zdzisław Walczak – dozorca
      23. Mirosław Związek – dozorca

   

  Biuletyn Informacji Publicznej

   

  Miejskiego Przedszkola nr 30

   

  w Rudzie Śląskiej

   

   

   

   

   

  Ta strona używa cookie. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

    Akceptuje używanie coocie na tej stronie.
  EU Cookie Directive Module Information